Indien u wordt gevraagd gegevens in te vullen worden deze altijd gebruikt voor persoonlijk intern gebruik van Eroticams.be en worden nooit gepubliceerd of doorgegeven aan derden.
A. DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
1. VOORAFGAANDE OPMERKING

Internet is een fantastisch medium. Enkele malen klikken met de muis en U volgt en analyseert de actualiteit, U koopt producten en diensten en U communiceert met de hele wereld - zelfs met personen die U nog nooit ontmoet hebt !

Eroticams.be laat U graag dit prachtige medium ontdekken, met respect voor uw privacy. De bescherming van Uw persoonlijke levenssfeer krijgt bij ons absolute prioriteit

2. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITES
Het staat U vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest U toch om ons Uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

3. BEGRIP " VERWERKEN "
Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enzÖ

4. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID "
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999).

Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die U aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat U uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben (infra 6. Uw toelating tot verwerking)) of zonder dat U het doel van deze verwerking kent (infra 5. Het doel van de verwerking)

5. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van het cliŽntenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
  • voor het uitvoeren van marktstudies.
  • voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen.
  • om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van Erotica 4All.com en haar partners.
  • voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van Erotica 4All.com

6. UW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Eroticams.be geeft U ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor direct marketing acties zullen wij afzonderlijk uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

7. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY
Indien U meent dat een Eroticams.be site een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om Eroticams.be daarvan per electronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@eroticacams.be Wij zullen al onze commerciŽle mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

8. BESCHERMING VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
A. VERTROUWELIJK KARAKTER VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
Eroticams.be respecteert het vertrouwelijk karakter van uw privť communicatie (e-mail,Ö) maar reserveert zich een zeker controlerecht in de uitzonderingssituaties hierna beschreven.

B. CONTROLE VAN UW PRIVECOMMUNICATIE
Eroticams.be behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Eroticams.be alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.
Eroticams.be mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem.